Welkom op de website van Gouda voor elkaar

Informatie stichting Gouda voor elkaar

De stad Gouda is een prachtige afspiegeling in het klein van ons multiculturele Nederland. Uiteenlopende mensen met verschillende achtergronden en vanuit allerlei culturen leven, wonen en werken samen binnen de stadsgrenzen. Dat brengt een rijke diversiteit met zich mee, maar soms ook onbegrip en onbehagen.

De stichting Gouda voor Elkaar gelooft in samen dingen ondernemen om tot een goede kennismaking van mensen en culturen te komen, over en weer. Samen wonen betekent samen leven en dat slaagt alleen wanneer er begrip is voor elkaar.

Achter onze voordeur streven we uiteindelijk allemaal hetzelfde doel na: gelukkig zijn en prettig kunnen leven en werken. In Gouda. Met elkaar en voor elkaar.